Искачувањето на Лисец, највисокиот врв на Плачковица членовите на КПС Москито го направија од селото Градец во близина на Виница. Искачувањето беше направено во зимски услови.

Share This