Клубот за планинарски спортови МОСКИТО-Кочани организира искачување до највисокиот врв на Австрија Гросклокнер (3798 м), Шкрлатица втор по висина врв во Словенија ( 2740мнв ). Спортско-техничката организација и подготовката на Македонската експедиција трае околу една година напорна работа и обука. На експедицијата ке учествуваат тројца членови. Со успешно завршување на спортскиот настан, се очекува широк медиумски одговор и како во печатените така и на телевизиските медиуми, како и на интернет и социјалните мрежи.

Експедицијата е финансирана од сопствени средства на учесниците, бидејќи дел од програмата е дискутабилна поради големите трошоци за опрема, превоз и сместување. Се обраќаме кон вас и организацијата што ја претставувате со барање за финансиска поддршка во рамките на вашите способности. Можеме да понудиме поставување на логото на нашата веб страна, во рекламните материјали, покривање на фејсбук и вести, и да ја споменеме вашата организација во медиумското покривање, кадешто тоа не е во спротивност со политиките на соодветните медиуми.Исто така може да ни го дадете вашето лого или име и ако дозволат временските услови ке биде развеано на сите врвови, може и видеата и матрејалите што ке ги направиме да ви ги дадеме да ги искористите за реклама или слично.

ТРС – 210-0708679201-32

Ви благодариме за донациите.

Со почит,
Крумислав Цеков
претседател на КПС „Москито“ Кочани

Share This