КПС Москито – Кочани зе заблагодарува на Општина Кочани, Полатски. ЗРНО ДООЕЛ, АЛМА ДООЕЛ, АМАЗОН и Комарец за успешно реализираната експедиција Grossgoockner 2019 и врвот Via feratta на езерото Lago di Garda во Италија.

Share This