ОТВОРЕНО ПИСМО „ПРОСТОР АНТИ КОРОНА“

ОТВОРЕНО ПИСМО „ПРОСТОР АНТИ КОРОНА“

На заедничка иницијатива на На „Точак“ (неформално здружение за урбан велосипедизам) и Здружение на граѓани „Одржливи иницијативи“, како и со поддршка од 40 формални и неформални организации (наброени подолу), денес беше испратено отворено писмо со наслов “Простор...